Iframe

SAO - Sekcja Agencji Opieki

Unsere Partner
 

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

www.saz.org.pl
e-mail: biuro@saz.org.pl

TÜV Akademia Polska

www.tuv.com/akademia-polska
e-mail: akademia@pl.tuv.com

Bundesverband der Vermittlungsagenturen 
für Haushaltshilfen und Seniorenbetreuung
in der 24-Stunden-Betreuung

http://www.bhsb.de/
e-mail: info@bhsb.de

 

Polska Szkoła Opiekunów Medycznych w Olsztynie

http://www.psom.olsztyn.pl/
e-mail: szkola.psom@gmail.com

Serwis Informacji Zleconych Polska Agencja Prasowa

www.zlecone.pap.pl
e-mail: zlecone@pap.pl

Portal Poloniusz.pl

www.poloniusz.pl
e-mail: kontakt@poloniusz.pl